Law Journal Library

Volume 11

« Back

Customs Service Chaplaincy in Poland
The Legal Framework of Religious Expression in American Public Universities
The Forms of Legal Institutionalization of Church-State Separation
General Qualifications for Teaching Religion in Public Schools and Kindergartens
The Legal Status of the Christian Theological Academy in Warsaw
Ecclesiastical Courts - Courts of the Church of England
The Direction and Dynamics of the Development of the Science and Teaching of Ecclesiastical Law in Poland
The Constitutional Principle of Church-State Cooperation in the Context of the Interpretation of the Principles of the Respect for Human Dignity and the Common Good
The Activity of the Joint Commission from 1989 to 2008 as a Manifestation of Dialogue between Church and State in Light of Selected Issues
The Cooperation of Local Government Entities with Ecclesiastical Entities: Selected Aspects
Selected Issues concerning the Legal Representation of a Parish by the Parish Priest according to Canon and Polish Law
The Place of Prison Chaplaincy in the French Penitentiary System
The Influence of the State on the Staffing of Ecclesiastical Posts between 1950 and 1972 on the Example of the Activity of State Administration in Zielona Gora towards the Gorzow Church
Parliamentary Work of the 1919-1922 Legislative SEJM on the Vindication of the Church Estates Confiscated by Tsarism
The Process of Dissolving Church Educational Care Institutions in Poland between 1946 and 1965
Panstwo i Kosciol w Krajach Unii Europejskiej
Piotr Stanisz, Porozumienia w Sprawie Regulacji Stosunkow Miedzy Panstwem i Niekatolickimi Zwiazkami Wyznaniowymi we Wloskim Porzadku
Dariusz Walencik, Parafia i Gmina Imielin w Latach 1945-2000
Jacek Dziobek-Romanski, Uznawanie Zwiazkow Religijnych w Polsce (1944-1989) Narzedziem Dyskryminacyjnej Polityki Wladz
Konferencja Miejsce Religii w Unii Europejskiej
Konferencja Naukowa nt. Politica Senza Religione: Laicita Dello Stato, Appartenenze Religiose e Ordinamento Giuridico
XXV Dni Praw Czlowieka pt. Religia a Prawa Czlowieka
Konferencja Naukowa pt. Konkordat Polski w 10 Lat po Ratyfikacji
V Zjazd Katedr Prawa Wyznaniowego, Bilateralizm w Stosunkach Panstwowo-Koscielnych
Konferencja Naukowa pt. Pozyskiwanie Srodkow na Dzialalnosc Instytucji Koscielnych
Zebranie Zalozycielskie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego