Law Journal Library

Volume 7

« Back

Ochrona Prawa do Wolnosci Religijnej w Prawie Traktatowym Unii Europejskiej
Zakaz Dyskryminacji ze Wzgledu na Religie Lub Swiatopoglad w Dyrektywie Rady Unii Europejskiej z 27 Listopada 2000 R.
Katedra Prawa Koscielnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellonskiego w Latach 1945-2003
Nadzor Panstwowy nad Katolickimi Seminariami Duchownymi w Okresie Polski Ludowej
Ksztaltowanie Normatywnego Systemu Stosunkow Panstwa do Organizacji Religijnych w Zwiazku Radzieckim
Przeobrazenia Spoleczno-Polityczne w Hiszpanskiej Monarchii Konstytucyjnej Oraz w Kosciele Katlockim na Przelomie XIX i XX Wieku
Ekspert Katechetyczny Komisji Egzaminacyjnej i Kwalifikacyjnej w Swietle Obowiazujacego Prawa
Nabywanie Dobr Doczesnych Przez Osoby Prawne Kosciola Katolickiego w Swietle Prawa Polskiego i Prawa Kanonicznego
Sprawy Zarzadu Mieniem Koscielnym w Dzialalnosci Biskupa Franciszka Jopa w Administracji Apostolskiej Slaska Opolskiego
Nowe Regulacje Dotyczace Darowizn na Cele Koscielne
Pochodzenie Dziecka i Wladza Rodzicielska w Prawie Rodzinnym Panstw Islamskich
Dobro Dziecka Jako Przeslanka Korzystania z Jego Prawa do Wolnosci Religijnej
Wizytacje Kanoniczne w Diecezji Przemyskiej w Latach 1949-1954 w Swietle Materialow Aparatu Bezpieczenstwa
Rozpracowanie Katolickich Organizacji Masowych
Wykup Jencow w Listach Grzegorza Wielkiego
Dobra Materialne w Nauczaniu Papiezy Ostatniego Stulecia
Krzysztof Warchalowski, Prawo do Wolnosci Mysli, Sumienia i Religii w Europejskiej Konwencji Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci
Piotr Stanisz, Ubezpieczenie Spoleczne Duchownych w Prawie Polskim
Stanislaw Jozwiak, Panstwo i Kosciol w Pismach sw. Augustyna
Jan Golab, Prawo do Pogrzebu i Jego Wykonanie w Prawie Kanonicznym i Polskim
Eugenia Relano Pastor, La Proteccion Internacional de las Minorias Religiosas
Maria Jose Ciaurriz, El Derecho de Proselitismo en el Marco de la Libertad Religiosa
Ricardo Garcia Garcia, Constitucionalismo Espanol y Legislacion Sobre el Factor Religioso Durante la Primera Mitad del Siglo XIX (1808-1845)
Legislacion Eclesiastica