Law Journal Library

Volume 8

« Back

Klauzule Wyznaniowe w Konstytucji RP
Zwolnienia Celne Koscielnych Osob Prawnych w Systemie Zwolnien Celnych Unii Europejskiej
Rola Kosciolow i Zwiazkow Wyznaniowych w Realizacji Wybranych Zadan z Ustawy o Pomocy Spolecznej z Dnia 12 Marca 2004 R.
Wolnosc Religijna w Porzadku Konstytucyjnym Republiki Czeskiej
Sytuacja Prawna Wspolnot i Zwiazkow Religijnych w Prawie Bialoruskim
Konkordatowa Regulacja Sytuacji Prawnej Kosciola Katolickiego na Litwie
Rozwoj Idei Wolnosci Religijnej od Poczatkow Chrzescijanstwa do Czasow Nowozytnych
Wychowanie Dziecka w Prawie Kanonicznym, Polskim i Wspolnotowym
Podstawy Prawne Zwyczajnej Formy Zawarcia Malzenstwa w Konkordacie Z 1993 R.
Czynnosci Kierownika Usc Podejmowane Przed Zawarciem Malzenstwa w Formie Wyznaniowej
Postepowanie Regulacyjne Przed Komisja Majatkowa
Stolica Apostolska i Panstwo Watykanskie Jako Podmioty Prawa Miedzynarodowego
Nowelizacja Karty Nauczyciela w Zakresie Awansu Zawodowego
Docktryna, Kult i Organizacja Kosciola Mormonow
Prawo do Pogrzebu Koscielnego i Jego Wykonanie w Swietle Postanowien Polskich Synodow Diecezjalnych (1983-2004)
Dall'Accordo del 1984 al Disegno di Legge Sulla Liberta Religiosa
Maria Jesus Gutierrez del Moral, Miguel Angel Canivano Salvador, El Estado Frente a la Libertad de Religion: Jurisprudencia Constitucional Espanola y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Isidoro Martin Sanchez, la Recepcion por el Tribunal Constitucional Espanol de la Jurisprudencia Sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos Respecto de las Libertades de Conciencia, Religiosa y de Ensenanza
Ricardo Garcia Garica, la Comision Asesora de Libertad Religiosa. Sus Antecedentes, Precedente, Discusion Parlamentaria y Regulacion Actual
Sympozjum Prawo i Polityka Wyznaniowa w Polsce Ludowej
Przestrzen Polityki i Spraw Wyznaniowych
Prymat Sumienia w Polityce